A kínai alkotmány

Kína hagyományos jogi kultúrája jelentősen eltér a nyugatitól, ugyanakkor a 20. században komoly erőfeszítések történtek arra, hogy a kínai jogot – a kínai sajátosságokat figyelembe véve – modernizálják, s közelítsék a nyugati jogrendszerekhez. Ezen erőfeszítések egyik célja az volt, hogy Kína alkotmányos állammá váljék. Az alkotmányos berendezkedés kiépítése több mint száz éve tart, s a folyamat a mai napig zajlik. A „reform és nyitás” politikájának 1978-as meghirdetése után végképp egyértelművé vált, hogy kiszámítható, modern jogrendszer nélkül nem lehet a gazdaságot modernizálni, Kínát sikeressé tenni. Ehhez pedig szükség van egy korszerű alkotmányra, illetve az alkotmányos szabályok betartására és betartatására. A hagyományok és a politikai rendszer jellegzetességei azonban azt eredményezik, hogy Kínában az alkotmányosságot is másképp értelmezik, mint ahogy az a nyugati világban megszokott.

A kötet tartalmazza a Tajvani Véndiákok Magyar Egyesület társszervezésében megrendezésre kerülő esszéíró verseny névadójának, Jordán Gyula professzornak a tanulmányát is.

A könyv tartalma:

  • Salát Gergely: A mai kínai alkotmány történeti előzményei
  • Jordán Gyula: A Kínai Népköztársaság alkotmányainak történeti áttekintése
  • Koi Gyula: A Kínai Népköztársaság hatályos alkotmányának jellemzői
  • Bóka János: A népi bíróságok a Kínai Népköztársaság alkotmányos berendezkedésében
  • Kormány Attila: Az alkotmányosság és az emberi jogok egyes kérdései Kínában
  • A Kínai Népköztársaság alkotmánya (fordította: Varga Bálint Zsolt)
  • Függelék: A jogi sinológia magyar szakirodalma (összeállította: Koi Gyula)

A könyv kapható a nagyobb könyvesboltokban, illetve kedvezményes áronmegrendelhető a kiadó honlapján.

A könyv adatai: Salát Gergely (szerk.): A kínai alkotmány. Panta Könyvek 1. Budapest, Typotex, 2015, 220 oldal, 2900 ft. ISBN: 978-963-2798-59-2.

Részlet a könyvből.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.